Правилници и акти Прекршајног суда у Сомбору


Годишњи распоред послова за 2018. годину, 01.12.2017. године Ms Word Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Сомбору, 14.01.2016. године Ms Word Pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Прекршајном суду у Сомбору, 02.12.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Прекршајном суду у Сомбору, 02.10.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о безбедности и здрављу на раду у Прекршајном суду у Сомбору, 25.12.2013. године Ms Word Pdf
Правилник о безбедности информација - ИТ безбедности у Прекршајном суду у Сомбору, 13.12.2013. године Ms Word Pdf
Правилник о управљању судском архивом у Прекршајном суду у Сомбору, 31.12.2012. године Ms Word Pdf
Правилник о буџетском рачуноводству у Прекршајном суду у Сомбору, 05.12.2012. године Ms Word Pdf