Контакти Прекршајног суда у Сомбору

Прекршајни суд у Сомбору

 25101 Сомбор, Трг цара Уроша 1
ПАК 420723


Матични број: 08896208
Порески идентификациони број (ПИБ): 106400564

Судска управа


 025 421-494, 025 421-351
 025 421-494 (15)
 prekrsajnisudsombor@mts.rs

Писарница


 025 421-494

ИКТ

ИТ техничар, Горан Максимовић

 025 421-494

Рачуноводство

Шеф рачуноводства

 025 421-494

Одељење суда у Апатину


 25260 Апатин, Светог Саве 2
ПАК: 430566


 025 773-540
 025 773-540
 sudijazaprekrsapa@mts.rs

Одељење суда у Кули


 25230 Кула, Маршала Тита 268
ПАК: 436305


 025 721-699, 025 725-699, 025 726-581
 025 721-699
 odeljenjekula@mts.rs

Одељење суда у Оџацима


 25250 Оџаци, Сомборска 21
ПАК: 433245


 025 5742-557
 025 5742-557
 sudzaprekrsajeodzaci@mts.rs