Портпарол Прекршајног суда у Сомбору

Функцију портпарола суда обавља председник суда Снежана Николајев.

Техничко лице за контакт, административно-технички секретар Ерика Ђурков.

 025 421-494
 prekrsajnisudsombor@mts.rs