Pravilnici i akti Prekršajnog suda u Somboru


Godišnji raspored poslova za 2018. godinu, 01.12.2017. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom sudu u Somboru, 14.01.2016. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Prekršajnom sudu u Somboru, 02.12.2015. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Prekršajnom sudu u Somboru, 02.10.2015. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu u Prekršajnom sudu u Somboru, 25.12.2013. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o bezbednosti informacija - IT bezbednosti u Prekršajnom sudu u Somboru, 13.12.2013. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o upravljanju sudskom arhivom u Prekršajnom sudu u Somboru, 31.12.2012. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o budžetskom računovodstvu u Prekršajnom sudu u Somboru, 05.12.2012. godine Ms Word Pdf