Kontakti Prekršajnog suda u Somboru

Prekršajni sud u Somboru

 25101 Sombor, Trg cara Uroša 1
PAK 420723


Matični broj: 08896208
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106400564

Sudska uprava


 025 421-494, 025 421-351
 025 421-494 (15)
 prekrsajnisudsombor@mts.rs

Pisarnica


 025 421-494

IKT

IT tehničar, Goran Maksimović

 025 421-494

Računovodstvo

Šef računovodstva

 025 421-494

Odeljenje suda u Apatinu


 25260 Apatin, Svetog Save 2
PAK: 430566


 025 773-540
 025 773-540
 sudijazaprekrsapa@mts.rs

Odeljenje suda u Kuli


 25230 Kula, Maršala Tita 268
PAK: 436305


 025 721-699, 025 725-699, 025 726-581
 025 721-699
 odeljenjekula@mts.rs

Odeljenje suda u Odžacima


 25250 Odžaci, Somborska 21
PAK: 433245


 025 5742-557
 025 5742-557
 sudzaprekrsajeodzaci@mts.rs