Rad sudske prakse Prekršajnog suda u Somboru

Za sudiju sudske prakse određena je sudija Đuka Rakinić i sudijski pomoćnik Vanja Jež.

Zadatak sudske prakse je da prati i proučava praksu sudova, a pre svega Vrhovnog kasacionog suda u prekršajnoj materiji i Prekršajnog apelacionog suda i da o istoj i utvrđenim pravnim stavovima najmanje jednom mesečno obaveštava sudije i sudijske pomoćnike.