Одржан састанак судија Прекршајног суда у Сомбору са представницима саобраћајне полиције СПИ Сомбор

09.01.2017. године, Сомбор

Дана 09.01.2017. године одржан је састанак судија Прекршајног суда у Сомбору са представницима саобраћајне полиције СПИ Сомбор, на тему израде апликације МУП-а која ће омогућити повезивање прекршајних судова са полицијом а која би допринела ефикаснијем раду и међусобној размени података.