Javne nabavke Prekršajnog suda u Somboru, 2016. godina


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNMV - biro materijal Poziv za podnošenje ponuda *

Konkursna dokumentacija *

Odluka o dodeli ugovora *

08.04.2016. završena
07.04.2016.
JNMV - štampani materijal Poziv za podnošenje ponuda *

Konkursna dokumentacija *

Odluka o dodeli ugovora *

08.04.2016. završena
08.04.2016.
JNMV - kancelarijski materijal Poziv za podnošenje ponuda *

Konkursna dokumentacija *

Odluka o dodeli ugovora *

08.04.2016. završena
07.04.2016.

ćirilica