Информатори о раду Прекршајног суда у Сомбору

Основни подаци о Прекршајном суду у Сомбору и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Сомбору

 25101 Сомбор, Трг цара Уроша 1
ПАК: 420723
Матични број: 08896208
ПИБ: 106400564

 025 421-494, 025 421-351
 025 421-494 (15)
 prekrsajnisudsombor@mts.rs

Информатор о раду Прекршајног суда у Сомбору ажуриран 31.10.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Сомбору ажуриран 31.01.2012. године Ms Word Pdf