Informatori o radu Prekršajnog suda u Somboru

Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Somboru i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Somboru

 25101 Sombor, Trg cara Uroša 1
PAK: 420723
Matični broj: 08896208
PIB: 106400564

 025 421-494, 025 421-351
 025 421-494 (15)
 prekrsajnisudsombor@mts.rs

Informator o radu Prekršajnog suda u Somboru ažuriran 31.10.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Somboru ažuriran 31.01.2012. godine Ms Word Pdf